เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการจำหน่ายน้ำมันส่งและสถานีบริการน้ำมัน ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

7 หมู่ที่ 1 ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ '7712

บจ.เอื้ออังกูร ออยล์ จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน