เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการ ร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม และร้านจำหน่ายสินค้าทั่วไป ทุนจดทะเบียน (บาท) 2000000 บาท

ที่อยู่

92/77 ซอยหมู่บ้านหนองแก ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ '7711

บจ.สปาเทียล อบิลิตี้ จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน