เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการ การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการพักอาศัย ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

52 หมู่ที่ 15 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ '7711

บจ.เจดับบลิวเจดีบี จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน