เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการ รับเหมาก่อสร้างทุกประเภท ทุนจดทะเบียน (บาท) 3000000 บาท

ที่อยู่

707 หมู่ที่ 2 ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ '7711

บจ.โชคสมบัติ คอนสตรัคชั่น จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน