เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบธุรกิจในการผลิต และ แปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากเนื้อสัตว์ทุกชนิด ทุนจดทะเบียน (บาท) 1200000 บาท

ที่อยู่

79/2 หมู่ที่ 1 ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ '7716

บจ.พี.พี. แอนด์ พี. เจริญฟู้ดส์ จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน