เกี่ยวกับบริษัท

ให้คำปรึกษา พัฒนา ปรับปรุง แก้ไขและดำเนินการด้านระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการโครงการ และอื่นๆ ตามที่มีการเรียกขอให้บริการ ทุนจดทะเบียน (บาท) 2000000 บาท

ที่อยู่

39/746 ซอยหมู่บ้านหัวนา ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ '7711

บจ.ซีเควล คอนซัลติ้ง จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน