เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการผลิต จำหน่าย นำเข้า ส่งออก ติดตั้ง ซ่อมบำรุง อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้ควบคุมไฟฟ้าที่ใช้ในอาคารทั่วไป โรงงานอุตสาหกรรม ชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

44 หมู่ที่ 8 ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ '7717

บจ.เคเจแอนด์บี พับลิค จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน