เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการให้บริการขนส่งและขนถ่ายสินค้า เช่นสินค้าอุปโภค บริโภค บริการรับส่งสินค้าขนาดใหญ่ ให้บริการขนส่งสินค้าอื่นๆ โดยขนส่งทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศภายในประเทศและต่างประเทศ ทุนจดทะเบียน (บาท) 500000 บาท

ที่อยู่

676/19 หมู่ที่ 1 ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ '7715

บจ.วายแอลเอ็น เอ็กซ์เพรส จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน