เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจกรรมสนับสนุนการผลิตพืชผลซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ทุนจดทะเบียน (บาท) 20000 บาท

ที่อยู่

25 หมู่ที่ 3 ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ '7719

หจ.โชคชัยเกษมฟาร์ม แอนด์ เซอร์วิส ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน