เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการค้าน้ำนมดิบจากโคนม ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนม อาหารสัตว์ เครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์ทำฟาร์มโคนม ทุนจดทะเบียน (บาท) 7000 บาท

ที่อยู่

81/5 หมู่ที่ 15 ต.อ่าวน้อย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ '7721

หจ.วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่โคนม อ่าวน้อย-สวนขวัญ ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน