เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการรับจ้างออกแบบและผลิตสื่อมัลติมีเดีย บทความ(Content) การโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ทุกชนิด ทุนจดทะเบียน (บาท) 10000 บาท

ที่อยู่

20/607 ซอยหมู่บ้านหนองแก ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ '7711

หจ.มาย ไพรซ์ อีส ไฮ ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน