เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการประกอบกิจการด้านการผลิต ทุนจดทะเบียน (บาท) 30000 บาท

ที่อยู่

79 หมู่ที่ 11 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ '7711

หจ.แปลงใหญ่สับปะรดหินเหล็กไฟ ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน