เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการรับซื้อ ขาย พืชไร่ และผลิตผลการเกษตร เช่น ยางพารา ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

111 หมู่ที่ 7 ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ '7719

หจ.ชัยเกษม รับเบอร์ ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน