เกี่ยวกับบริษัท

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการพลังงานทดแทน ได้แก่ โรงไฟฟ้าขยะ, โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์, โรงไฟฟ้าชีวมวล ฯลฯ และดำเนินธุรกิจโรงสกัดน้ำมันปาล์ม

สวัสดิการ

กองทุนประกันสังคม ประกันชีวิต-อุบัติเหตุ เสื้อฟอร์ม สวัสดิการสำหรับมือถือเคลื่อนที่ วันหยุดพักผ่อนประจำปี วันหยุดตามประเพณี 13 วัน

ติดต่อ

ติดต่อบริษัท พลังงานไทยผาสุก จำกัดโรงงานตั้งอยู่ที่ 99/1 หมู่ที่ 3 ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส สำนักใหญ่ตั้งอยู่ที่ อาคารไทย-ซีซี ทาวเวอร์ เลขที่ 43 ห้องที่ 309 ชั้น 30 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120เว็บไซต์: http://www.thaiphasukenergy.com

บริษัท พลังงานไทยผาสุก จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน