เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการโรงอบข้าว ทุนจดทะเบียน (บาท) 60000 บาท

ที่อยู่

36 หมู่ที่ 6 ต.หนองกะปุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี '7615

บจ.เขาแด่นการเกษตร จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน