เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง ถ่านหิน ผลิตภัณฑ์อย่างอื่นที่ก่อให้เกิดพลังงานและสถานนีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

151 หมู่ที่ 1 ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี '7614

บจ.สตาร์โรบินสัน เพชรบุรี จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน