เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการผลิตและจำน่ายปุ๋ยอินทรีย์ ทุนจดทะเบียน (บาท) 100000 บาท

ที่อยู่

160 หมู่ที่ 6 ต.วังจันทร์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี '7617

บจ.แปลงใหญ่มะนาววังจันทร์ จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน