เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าและพืชผลทางเกษตร ปุ๋ย ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

167 หมู่ที่ 5 ต.หนองกระเจ็ด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี '7615

บจ.ไร่มะนาวทองการเกษตร จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน