เกี่ยวกับบริษัท

ให้บริการชั่งสินค้าทั่วไป ขนย้ายสินค้า เพื่อจัดเก็บคงคลัง เพื่อจำหน่าย เพื่อคัดแยกบริการลานเอนกประสงค์และอื่น ๆ ทุนจดทะเบียน (บาท) 50000 บาท

ที่อยู่

276/2 หมู่บ้าน หนองเตียน หมู่ที่ 2 ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี '7613

บจ.หนองเตียนแปลงใหญ่ลานข้าว จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน