เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการให้บริการเกี่ยวกับการปรับพื้นที่ทำการเกษตร ทุนจดทะเบียน (บาท) 61500 บาท

ที่อยู่

101 หมู่ที่ 2 ต.บางเค็ม อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี '7614

บจ.นาแปลงใหญ่บางเค็ม จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน