เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการให้บริการเกี่ยวกับการปรับพื้นที่ทำการเกษตร ทุนจดทะเบียน (บาท) 20000 บาท

ที่อยู่

70 หมู่ที่ 4 ต.ยางน้ำกลัดใต้ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี '7616

บจ.เกษตรรวมทุน จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน