เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการให้บริการเกี่ยวกับการปรับพื้นที่ทำการเกษตร ทุนจดทะเบียน (บาท) 84500 บาท

ที่อยู่

11/2 หมู่ที่ 2 ต.ทับคาง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี '7614

บจ.เกษตรแปลงใหญ่ทับคาง จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน