เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการรับจ้างเหมาขนส่งและให้บริการบรรทุกผลผลิตทางการเกาตรทุกประเภท ทุนจดทะเบียน (บาท) 64000 บาท

ที่อยู่

77/1 หมู่ที่ 3 ต.ไร่โคก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี '7615

บจ.แปลงใหญ่ไร่โคก จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน