เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการนำเข้า ส่งออก สินค้าเกษตร ทุนจดทะเบียน (บาท) 5000000 บาท

ที่อยู่

299/1 หมู่ที่ 2 ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี '7613

บจ.พับบลิค ฟาร์ม เซ็นเตอร์ จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน