เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการรับจ้าง บริการ เครื่องจักรทางการเกษตร รถไถ รถเกี่ยวข้าว รถอัดฟาง ทุนจดทะเบียน (บาท) 300000 บาท

ที่อยู่

3/1 หมู่ที่ 3 ต.วังไคร้ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี '7613

บจ.วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชน ต.วังไคร้ จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน