เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการจำหน่ายวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ในการทำที่นอน วัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้เกี่ยวกับ พลาสติก และสินค้าที่เกี่ยวกับชนวนความร้อน ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

105 หมู่ที่ 6 ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี '7614

บจ.2019 รุ่งเรือง เฟลท์ แอนด์ โฟม จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน