เกี่ยวกับบริษัท

กิจกรรมสนับสนุนการผลิตพืชผลซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ทุนจดทะเบียน (บาท) 100000 บาท

ที่อยู่

95/5 หมู่ที่ 5 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี '7613

บจ.ชินบุ จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน