เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการผลิตกล้วย ทุนจดทะเบียน (บาท) 200000 บาท

ที่อยู่

38 หมู่ที่ 3 ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี '7613

บจ.แปลงใหญ่ บานานา กลัดหลวง จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน