เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการผลิตน้ำดื่ม ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

62 หมู่ที่ 1 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี '7600

บจ.ธารทิพย์ น้ำดื่ม จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน