เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบธุรกิจบริการเป็นผู้จัดการและดูแลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์ และจัดการทรัพย์สิน ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

157/4 หมู่ที่ 8 ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี '7600

บจ.ดีพี อินฟีนิท จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน