เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการธุรกิจ เลี้ยงโคแม่พันธุ์ โคขุน และการแปรรูป ทุนจดทะเบียน (บาท) 100000 บาท

ที่อยู่

118/2 หมู่ที่ 4 ต.พุสวรรค์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี '7617

หจ.แปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนพุสวรรค์โคเนื้อเพชรบุรี ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน