ที่อยู่

1695 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว ชั้น 11 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900

02541 1234

บริษัทโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน