เกี่ยวกับบริษัท

PrixCar Thailand เป็นสาขาของบริษัทฯ จากออสเตรเลีย ตั้งฐานการผลิตอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอิสเทิร์นซีบอร์ดจังหวัดระยอง เป็น Vehicle Modification Center รับติดตั้งชิ้นส่วนตกแต่งรถยนต์ และอุปกรณ์พิเศษสำหรับรถยนต์ของลูกค้า ตามแบบที่บริษัทผู้ผลิตรถยนต์กำหนด โดยดำเนินการผลิตในระบบอุตสหกรรม ขณะนี้อยู่ในระหว่างการพัฒนาและขยายกำลังการผลิต

สวัสดิการ

- รถรับส่ง (ชลบุรี-ศรีราชา/ระยอง) - อาหารกลางวันฟรี - ขายอาหารเช้าและเย็นราคาสวัสดิการ - เครื่องแบบพนักงาน - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - การประกันชีวิตและประกันสุขภาพ - โบนัสตามผลการทำงาน(รายเดือน) - การตรวจสุขภาพประจำปี \ - ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน จันทร์ - ศุกร์

ติดต่อ

ติดต่อบริษัท พรีซ์คาร์ เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จำกัด49 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมอิสเทิร์นซีบอร์ด 21140เว็บไซต์: www.prixcar.com.au

บริษัท พรีซ์คาร์ เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน