เกี่ยวกับบริษัท

- งานบริการดูแลควบคุมระบบ และงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ - งานบริการทดสอบทางสิ่งแวดล้อม เช่น การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ การทดสอบคุณภาพอากาศบำบัดน้ำ การทดสอบคุณภาพอากาศและเสียง และการติดตามเฝ้าระวัง (Monitoring) - งานบริการวิจัยและพัฒนา (Research and Development Services) - งานบริการที่ปรึกษา (Consultancy Services) - สำรวจ ปรับปรุงเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินระบบ - จัดฝึกอบรมด้านการควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีในการบำบัดพิษต่างๆ

สวัสดิการ

- ประกันสังคม - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ประกันชีวิต - อุบัติเหตุหมู่, ประกันสุขภาพ (ตามตำแหน่ง) - เบี้ยเลี้ยง

ติดต่อ

ติดต่อบริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด1/11 หมู่ 3 ถนนลำลูกกา ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150เว็บไซต์: www.pdgenesis.com

บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน