เกี่ยวกับบริษัท

ผลิตไบโอดีเซลและกลีเซอรีน

สวัสดิการ

- เบี้ยขยัน - โบนัส - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ติดต่อ

ติดต่อบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)888 อาคารไอทาวเวอร์ชั้น 15 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900เว็บไซต์: www.energyabsolute.co.th

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน