เกี่ยวกับบริษัท

กิจกรรมสนับสนุนการผลิตพืชผลซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ทุนจดทะเบียน (บาท) 2000000 บาท

ที่อยู่

92 หมู่ที่ 1 ต.หนองกลางนา อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี '7000

บจ.หนองกลางนาธุรกิจเพื่อสังคม จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน