เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการทำการซื้อขาย รับซ่อม ดัดแปลง วัสดุในการผลิตอาวุธและวัตถุระเบิด ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

60/3 หมู่ที่ 1 ต.ท่าราบ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี '7000

บจ.ปืนนัมเบอร์วัน จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน