เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการ ผลิต ขายส่ง ขายปลีก นำเข้าและส่งออก เวชสำอาง ส่วผสมและวัตถุดิบในการผลิต ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

145 หมู่ที่ 12 ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี '7000

บจ.ธนาธาร จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน