เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการซื้อสินค้าและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคทุกประเภท ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

191 หมู่ที่ 1 ต.ขุนพิทักษ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี '7013

บจ.ยู-โกลบ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน