เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการโรงงานผลิต พืชผัก ผลไม้แปรรูปทางการเกษตร และเนื้อสัตว์แปรรูป ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

45/6 หมู่ที่ 9 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี '7014

บจ.กัปตันกันต์พงษ์ จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน