เกี่ยวกับบริษัท

กิจกรรมการออกแบบและตกแต่งภายใน ทุนจดทะเบียน (บาท) 5000000 บาท

ที่อยู่

71/5 หมู่ที่ 6 ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี '7015

บจ.ภูทิพย์พร จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน