เกี่ยวกับบริษัท

รับซื้อรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร เพื่อจำหน่าย หรือแปรรูปจำหน่าย รวมถึงปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ทุนจดทะเบียน (บาท) 10000 บาท

ที่อยู่

77/7 หมู่ที่ 7 ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี '7014

บจ.แปลงใหญ่เงาะยางหัก จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน