เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการจำหน่ายอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้า และเครื่องกล ในอาคารสูง คอนโดมิเนียม โรงงาน ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

49/1 หมู่ที่ 4 ต.คลองข่อย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี '7012

บจ.ดับบลิวเจ.ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน