เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษา ฝึกอบรม รับจัดการธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารงานขาย และการขยายตลาด ทุนจดทะเบียน (บาท) 500000 บาท

ที่อยู่

70/2 ถนนเสือป่า ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี '7000

บจ.เวลธ์ไนน์ตี้ไนน์ จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน