เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการซื้อมา-ขายไป อาหารทะเล ทุกชนิด เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

135/3 หมู่ที่ 3 ต.โพหัก อ.บางแพ จ.ราชบุรี '7016

บจ.พรชนก ฟาร์ม จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน