เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการฟาร์มไก่และจำหน่ายไก่ ทั้งปลีกและส่ง ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

168/14 หมู่ที่ 2 ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี '7000

บจ.ฐานิสาจิดาภา จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน