เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

92/1 หมู่ที่ 2 ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี '7012

บจ.สตัด ดีไซน์ - ดีเวลลอปเมนท์ (2021) จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน