เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการรับจ้างออกแบบและผลิตสื่อมัลติมีเดีย บทความ(Content) การโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ทุกชนิด ทุนจดทะเบียน (บาท) 10000 บาท

ที่อยู่

35 หมู่ที่ 10 ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี '7012

หจ.ป๊อปคลาวด์ ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน