เกี่ยวกับบริษัท

กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก ทุนจดทะเบียน (บาท) 200000 บาท

ที่อยู่

71/1 หมู่ที่ 8 ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี '7012

หจ.สุธาสินี 07 ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน