เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้บริหารงานเกี่ยวกับด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การตลาด และการจัดจำหน่าย ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

10 หมู่ที่ 9 ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี '7019

หจ.ทรัพย์โอภาส คอนวีเนียนซ์สโตร์ ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน